Kraftfulle bønner som åpner himmelen - Agape Forlag

Kraftfulle bønner som åpner himmelen - Agape Forlag

Pris: 189,-

Produktinformasjon

  • Ønsker du virkelig at dine bønner skal bli hørt og besvart av Gud? Håper du at din bønnetid ikke er bortkastet tid? Tror du kanskje at din tid med Gud i bønn vil få noe til å skje? Ønsker du virkelig å vite hva som skjer når du ber? Hvis ditt svar på disse spørsmålene er JA, la da ’Kraftfulle bønner som åpner himmelen’ lukke opp hemmelighetene ved bønn for deg. Jamie T. Pleasant vill lære deg hvordan du kan strekke deg mot et mer effektivt bønneliv. Boken er egnet som din egen personlige studiebok eller som gruppearbeidsbok. Hvert kapittel avsluttes med ’åndelige øvelser’ hvor du selv kan svare på og skrive ned dine tanker rundt emnet du nettopp har lest. Når du begynner å anvende disse åndelige sannheter i ditt samvær med Gud i bønn, vil du oppdage at du vil bli forvandlet dag for dag, uke for uke.
  • 369 Produktnummer:
  • Agape Forlag Produsent:
  • 2018 Produksjonsår:
  • http://agape.no/vare/279Forkortet URL:

Flere produktbilder