Om Agape Forlag AS

Agape Forlag ble opprinnelig startet av Hans Jacob Frøen og Steinar Remetun på 70-tallet. De startet opp med et forlag som skulle spre troens ord i en tid etter (sammen med) «Jesus-bevegelsen» i Norge.

I begynnelsen av 1980 satt jeg og leste et hefte som het «Det er et mirakel i din munn» av John Osteen. Dette heftet var utgitt på Agape Forlag. Jeg var da engasjert som evangelist på en plass i Kongsberg kommune som het Hvittingfoss.

Vi drev et disippelsenter og et trykkeri som jeg var leder for.
Jeg ble så grepet av dette heftet og tenkte: «Dette må alle troende lese!»
Jeg tenkte: «La meg ringe til Hans Jacob Frøen (hadde vært på noen møter sammen og vitnet på Full Gospel Business Men møter sammen).

Det var blitt sent på kvelden allerede, men jeg fikk ikke fred: Jeg måtte ringe.
«Hallo» svarte Hans Jacob Frøen.
Jeg la frem hva jeg hadde på hjertet og det ble stille i den andre enden av røret.
Endelig kom svaret: «Så rart! Nå har akkurat vi hatt en bønnemøte som nettopp er avsluttet. Her ba vi konkret om noen som kunne ta over Agape Forlag, og så ringer du . . .»
Jeg kan vel si at min innskytelse til å ringe (om enn sendt) var fra Gud!
Slik ble det: Vi hentet restopplaget fra Agape Forlag og flyttet det til Hvittingfoss.

Jeg fikk ansvaret for å drive forlaget - og jeg satte i gang.

Etter en tid merket jeg at navnet «Agape» ikke hadde så god klang i alles ører. Når det er vekkelsestider (som det var på den tiden) var det nok ikke alle som helt klarte å «svelge» alt som Agape hadde stått for.
Jeg opplevde at navnet «Livets Ord» var en navn «i tiden».
Jeg var på jakt etter navnet «Troens ord», men det var dessverre opptatt.
Ulf Ekman på Livets Ord i Uppsala og jeg startet forlag samme år i 1984 med det samme navnet - Livets Ord. Vi hadde dette navnet frem til 1996. Da ble jeg spurt av redaltøren av Magazinet, Vebjørn Selbekk, om jeg kunne tenke meg å gi slipp på navnet «Livets Ord». (Dette hadde jeg allerede tenkt på en stund selv, at det ikke lenger var plass for to forlag med samme navn på hver sin side av kjølen).
Ikke noe problem: Jeg hadde overtatt navnet «Agape» tidligere og nå var det ingen som «husket» tidligere feilsteg av Agape. (Om det hadde vært noen).

Agape Forlag drives av Per Nilsen som et AS. Han har alle aksjer og han driver det slik han fikk det i sitt hjerte som en ung mann på begynnelsen av 1980 årene. Forlaget står for fornyelse og inspirasjon av alle troende - uavhengig av kirkesamfunns etiketter.

Vi mener at troens ord må undervises av de som har opplevd dette. Et eksempel er hoffmannen som evangelisten Filip en dag møter ute på reise. Historien står i Apostlenes Gjerninger 8:30-39:
Per Nilsen i Agape Forlag AS

Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?»
«Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.  

Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham.

Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»

[Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»]

Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei